kinderen-perspectief.jpg

Kind in de Knel

FP afbeelding 1Kinderen die niet meer naar school kunnen of dit perspectief voor ogen krijgen, zitten in een knellende situatie. Thuiszitten heeft niet alleen een grote impact voor hen, maar het raakt ook alle direct betrokkenen om hen heen.

Veelal is er geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor dit probleem, maar is er sprake van een multiproblematische samenloop van omstandigheden in het verleden en in het nu. Het werken aan een perspectief voor deze kinderen naar leerbaarheid, en daarmee het creëren van kansen in het onderwijs en in de samenleving, vergt een multidisciplinaire aanpak.

ComIT biedt de tools voor communicatie en samenwerking tussen de benodigde disciplines waardoor vanuit één regie de gewenste begeleiding en ondersteuning kan worden geboden.

Voor de inrichting van het begeleiding en ondersteuningsproces maken we gebruik van
het Functioneringsprofiel van Childpoint. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt aan welke
aspecten van ontwikkeling gewerkt moet worden om perspectief tot leren (weer)
mogelijk te maken.

Logo ComIT

Neem contact op...

ComIT

ASleutelbloem 13
5754 SC Deurne

T+31(0) 493 841116

Wwww.comit.nu