Aanmelden deelnemer(s) ComIT-Client

Gebruik dit formulier voor het aanmelden van nieuwe gebruikers in een bestaande ComIT. Nadat u de nieuwe deelnemer(s) hier heeft aangemeld, zal de administratie van ComIT deze deelnemer(s) toevoegen in de ComIT!. Zorgt u er wel voor dat ook de nieuwe deelnemers de 'Verklaring bescherming persoonsgegevens' invullen.

 

dd-mm-jjjj

Logo ComIT

Neem contact op...

ComIT

ASleutelbloem 13
5754 SC Deurne

T+31(0) 493 841116

Wwww.comit.nu