groep.jpg

Team Leden

Jos Bouwmans
Jos BouwmansDirecteur (Inhoud)jos@comit.nu
gsrgswr

Wie is Jos?

Jos Bouwmans is erkend onderwijskundige en directeur van Kennisveld, een dienstverlenend projectbureau voor het Primair en Voortgezet Onderwijs. Met Kennisveld en vele gespecialiseerde netwerkpartners, adviseert Jos de directies en teams in hun schoolontwikkeling.

Als voormalig directeur in het basisonderwijs, maar zeker ook als ouder van een kind met Asperger, is Jos altijd nauw betrokken geweest bij de begeleiding en opvang van kinderen en jong volwassenen met een beperking. Hij weet als geen ander dat gepaste zorg niet komt aanwaaien. Telkens weer sta je vooraan in de gelederen om datgene te bereiken wat deze kwetsbare doelgroep nodig heeft.

Het is niet voor niets dat juist Jos, samen met Inge, werk heeft gemaakt van het verbeteren van de communicatie in de begeleiding en opvang van kinderen, die speciale zorg nodig hebben in het onderwijs, thuis of elders.
Met recht mogen we zeggen dat ouders binnen de ComIT een serieuze plek krijgen in de communicatie rondom de zorg voor hun kind.

Inge Donkervoort
Inge DonkervoortDirecteur (Techniek) inge@comit.nu
dsfsdsd

Wie is Inge?

Van oorsprong komt Inge Donkervoort uit het onderwijs. Na wat omzwervingen bij de overheid en in het bedrijfsleven is zij geïnteresseerd geraakt in het toepassen van ICT voor het laten samenwerken, leren en communiceren bij scholen, overheden, zorginstellingen en bedrijven. Daarnaast maakt zij zich hard voor kinderen en volwassenen met zoals zij dat noemt een 'bijzondere eigenschap' waarvoor juist de communicatie tussen alle betrokken partijen zo ontzettend belangrijk is.

Als voorzitter van de Stichting Routeplanner Passend Onderwijs, vrijwilliger bij de Stichting Bijzonder Gewoon en als ouder van twee kinderen met dyslexie en ADD weet zij als geen ander wat er met ICT hulpmiddelen allemaal kan. 

Met ComIT halen we volgens haar het beste uit twee werelden. Ofwel het organiseren van goede vastgelegde, communicatie tussen alle partijen maar dan wel plaats en tijd onafhankelijk. Dus wanneer het de gebruiker uit komt.

Onze Partners

ASTA
Autidact
Autisme netwerk Zuid-Limburg
Childpoint
CleVR
DLearning
Kennisveld
Kentalis
Somnium Begeleiding
Stichting OOK Begeleiding
Stichting Passend Onderwijs

Logo ComIT

Neem contact op...

ComIT

ASleutelbloem 13
5754 SC Deurne

T+31(0) 493 841116

Wwww.comit.nu