Blog

Onderwijs en jeugdhulp in verbinding

Hoe kunnen onderwijs en jeugdhulp elkaar aanvullen voor betere zorg voor jeugd?

Alle kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Om eventuele obstakels tijdig te signaleren en op te pakken is het van belang dat onderwijs en jeugdhulp goed met elkaar samenwerken en elkaar versterken, zodat ze tot een integrale aanpak kunnen komen.
Om die samenwerking te versterken is het belangrijk dat men weet wat de ander te bieden heeft en wat men van elkaar nodig kan hebben. Dat bevordert de erkenning van elkaars expertise, wederzijds respect en vertrouwen, waarmee een basis wordt gelegd voor een optimale verbinding.

In deze notitie beschrijft men daarom de functies die onderwijs en jeugdhulp kunnen vervullen in aanvulling op elkaar, bij de samenwerking voor jeugdigen en hun gezinnen.

De functies zijn verdeeld over vier gebieden waarop samenwerking mogelijk is. Doel daarvan is altijd het bevorderen van optimale ontwikkelingskansen voor iedere jeugdige, waaronder in ieder geval een positieve schoolloopbaan. Onder jeugdhulp verstaan we in dit verband naast de lichte en specialistische jeugdhulp ook leerplicht en politie.

Door: Nederlands Jeugdinstituut

Zoeken

Logo ComIT

Neem contact op...

ComIT

ASleutelbloem 13
5754 SC Deurne

T+31(0) 493 841116

Wwww.comit.nu